Vem ska rädda världen? Om ansvar, rättvisa och moral i klimatdebatten

Vem ska rädda världen? Om ansvar, rättvisa och moral i klimatdebatten